Vaarregels

Het zijn er een stuk minder dan op de weg, maar toch is het noodzakelijk om een aantal verkeersregels te weten om niet voor verrassingen te komen te staan op het water.

Wie heeft er voorrang?

Onze boten vallen onder de kleine schepen welke altijd voorrang dienen te verlenen aan grote schepen die langer dan 20 meter zijn. Denk hierbij aan veerponten, vracht- en passagiersschepen. Vissers en sleepboten, kleiner dan 20 meter, die actief te werk gaan krijgen ook voorrang.

Net als op de weg heeft ook op het water rechts (buiten uitzonderingen) voorrang. Als je op het hoofdvaarwater vaart, heb je voorrang op boten en schepen die het hoofdvaarwater op willen varen. Behalve als grote schepen ook uit vaarwater met betonningen komt, dien je de grote schepen voorrang te geven.

Een motorboot zoals onze, dient altijd voorrang te geven aan een zeiljacht of zeilboot tot 20 meter wanneer beiden niet aan stuurboordwal varen en de koers elkaar kruist. Een groot zeilschip van meer dan 20 meter hoort weer voorrang te geven aan het schip dat van stuurboord komt.

Zodra onze boot op ruim water een andere motorjacht moet kruisen, dan krijgt de boot die van stuurboord komt voorrang. Rechts in dit geval.

Overige regels:

  • Vermijd stilliggen op drukke vaarroutes
  • Zorg voor voldoende zicht en kijk geregeld om
  • Beperk geluidsoverlast
  • Zwemmen in de vaargeul, bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen is niet toegestaan
  • De bestuurder dient alcoholvrij te varen, het maximale toegestane promille is 0,5. Hier worden soms controles op gedaan en de boetes zijn niet mals.
  • Wijzig niet plotseling van koers
  • Vaar niet dichtbij visnetten.
Translate »